Wypożyczalnia

Teraz oprócz sklepu rowerowego i serwisu, otwieramy także wypożyczalnię! Zapraszamy do skorzystania z bogatej gamy rowerów dostosowanych do różnorodnych potrzeb i poziomów zaawansowania. Odkryj nowe możliwości i wybierz idealny rower na Twoją przygodę!

Regulamin wypożyczalni

Dokonując rezerwacji na stronie Super Koło klient akceptuje poniższy regulamin.

§1 Postanowienia ogólne

1.      Wypożyczalnia oferuje wynajem rowerów na określony w umowie czas.

2.      Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do soboty; od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18, a w soboty od 9-19.

§2 Warunki wypożyczenia

1.      Rower wypożyczyć może osoba, która ukończyła 18 lat.

2.      Klient musi okazać dwa ważne dokumenty tożsamości (np. dowód osobisty, paszport).

3.      Wypożyczający akceptuje wyłącznie płatności kartą.

4.      Wypożyczenie jest możliwe tylko dla osób, które osobiście stawią się w punkcie wypożyczalni.

§3 Warunki odstąpienia od umowy

1.      Klient może odstąpić od umowy w ciągu jednej godziny od momentu wypożyczenia, jeśli uzna, że rower jest niesprawny.

2.      O chęci odstąpienia od umowy należy powiadomić osobiście lub telefonicznie obsługę wypożyczalni.

3.      W przypadku stwierdzenia usterki technicznej, która nie może być usunięta w ciągu 15 minut, a wypożyczalnia nie dysponuje innym rowerem tej samej klasy, klientowi zostanie zwrócona kwota wynajmu proporcjonalnie do czasu, który sprzęt był użytkowany.

4.      W przypadku możliwości, rower zostanie wymieniony na inny sprawny egzemplarz.

§4 Obowiązki klienta

1.      Klient zobowiązuje się do użytkowania roweru zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego.

2.      Klient potwierdza, że odbiera rower sprawny i dokonał jazdy testowej.

3.      Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia roweru powstałe w czasie najmu oraz zgłasza ich wystąpienie niezwłocznie wynajmującemu.

4.      Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia roweru przed kradzieżą lub uszkodzeniem, a także nie zostawiania roweru bez nadzoru.

5.      W przypadku kradzieży lub wypadku, klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia policji oraz wynajmującego.

§5 Obowiązki wynajmującego

1.      Wynajmujący zobowiązany jest dostarczyć klientowi sprzęt w pełni sprawny i gotowy do użytku.

2.      Wynajmujący instruuje co do właściwego obsługiwania roweru oraz informuje klienta o zasadach bezpiecznego użytkowania roweru.

§6 Opłaty, kary i zwroty

1.      Za opóźnienie w zwrocie roweru naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem.

2.      Klient zobowiązany jest pokryć koszty uszkodzonych części i ich wymiany, które zostaną określone przez wynajmującego.

3.      W przypadku utraty, trwałego uszkodzenia lub zniszczenia roweru, klient zobowiązany jest do zwrotu pełnej wartości przedmiotu najmu, wyrażonej w złotych polskich, na podstawie ceny sugerowanej przez dystrybutora w dniu wystąpienia zdarzenia.

§7 Ochrona danych osobowych

1.      Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy najmu i nie są udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.

§8 Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie zmiany do umowy i regulaminu muszą być dokonane na piśmie.

2.      W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub reklamacji, klient może kontaktować się z obsługą wypożyczalni.

Polityka prywatności

SUPER KOŁO sp. z o. o.

prof. Ranoszka 103, 44-338 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6472592672

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zgodnie z art.13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informuje, że:

  1. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 44-338 Jastrzębie Zdrój Prof.R.Ranoszka 103, email: sklep@superkolo.com.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu złożenia oferty/zawarcie umowy/zamówienia zgodnie z postanowieniami kodeksu handlowego oraz kodeksu cywilnego.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat po zakończeniu umowy/realizacji zamówienia.
  4. Okres ten może zostać wydłużony, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.
  5. Podanie danych jest obowiązkowe ze względu na wymogi ustawowe.
  6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym realizującym umowę.
  7. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, możecie Państwo je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (poza przypadkami, gdy dane są niezbędne do realizacji umowy). Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  8. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.